ลวดชุบกัลวาไนซ์/Wire Galvanizing

 

     ผ่านการผลิตที่ได้คุณภาพ ด้วยวิธีการชุบสังกะสีที่ทำมาจากการนำเหล็กมาผ่านการรีดร้อนจนได้ขนาดตามที่ต้องการ และนำมาผ่านการชุบกัลวาไนซ์(สังกะสี) ด้วยเครื่องจักร ทำให้ลวดที่เราจำหน่าย มีความทนทานเพราะกรรมวิธีป้องกันที่ลวดโดยตรง #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14

 

                       

Visitors: 133,704